Kreu

FRAGMENTE TË ARKITEKTURËS BASHKËKOHORE SHQIPTARE

Ardita Byci (Arkitekte)

Qendra e Shkollave të Mesme

Vendndodhja:Graçanicë - Kosovë
Tipologji: Edukim
Autor|ët:Ilir Gjinoli, Arbenita Ymeri Rexhepi, Ardita Byci Jakupi
Viti i realizimit:2021
Bashkëpunëtorët:Freskim Sylejmani, Meral Hallaqi-Radoniqi, Fisnik Zherka, Kenan Krasniqi, Agron Gjinolli, Gani Latifi, Agron Pajaziti, Agron Nagavci.
Fotografia: Leonit Ibrahimi
Qendra e Shkollave të Mesme
Koncepti i ndërtimit të “Qendrës së Shkollave të Mesme”, integron një gamë të gjerë funksionesh specifik në një strukturë të përbashkët. Kompleksi i ndërtuar është konceptuar si integrim i tri programeve shkollore, gjimnazit klasik, shkollës së mjekësisë dhe shkollës së ekonomisë, duke i bërë bashkë në një ndërtesë të vetme. Ky konceptim promovon shfrytëzimin efikas të hapësirave dhe rritjen e komunikimit ndërmjet përdoruesve të ndryshëm të ndërtesës. Forma e sheshit të ndërtimit, orientimi i tij, kufizimet me rrugën dhe lumin si dhe peizazhi i fshatit, përbëjnë faktorë që kanë çuar drejt një gjurme më të ngjeshur të ndërtesës. Vendosja e hapësirave të përbashkëta si biblioteka, kantina dhe salla e sporteve në zemër të ndërtesës, ka krijuar qendrën ku gërshetohen funksionet e ndryshme, të cilat nxisin ndërveprimin dhe lidhjen në mes të nxënësve dhe personelit mësimor, duke promovuar bashkëpunimin dhe ndjenjën e komunitetit në shkollë. Përdorimi i palestrës, si element për të kaluar në të dy krahët kryesorë të ndërtesës, është një zgjedhje e zgjuar dizajni që ndihmon në integrimin e saj me pjesën tjetër të kompleksit.
Fotografia: Leonit Ibrahimi
Fotografia: Leonit Ibrahimi
E fokusuar në fleksibilitetin, përshtatshmërinë, përdorimin e mjedisit për orët e mësimit jashtë dhe brenda tij dhe efikasitetin e energjisë, kjo ndërtesë krijon një mjedis shumë të përshtatshëm për kërkesat e të rinjve të sotëm, duke bërë të mundur integrimin më me lehtësi të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, si edhe zhvillimin e metodave bashkëkohore të mësimdhënies, ku secili mësues mund të ndryshojë sipas nevojave madhësinë ose strukturën e klasave. “Qendra e Shkollave të Mesme” shërben më shumë sesa vetëm një shkollë. Dizajni i saj, i cili përmbush kërkesat e efikasitetit të energjisë si një tregues i përgjegjshmërisë ndaj mjedisit, e kthen atë në një qendër komunitare, e cila mund të përdoret për shumë veprimtari sociale dhe kulturore të ndryshme, duke u bërë një shembull frytdhënës sesi dizajni arkitektonik mund të kontribuojë në ngritjen e cilësisë së jetës së një komuniteti dhe të përmirësojë mjedisin e mësimdhënies.

previous

next

Këtu mund te ridrejtoheni në faqet e internetit për të blerë apo porositur vëllimin tonë të parë ose të dytë. Mos e humbisni këtë mundësi për të pasuruar njohuritë tuaja për projektet më të fundit arkitekturore në Shqipëri dhe Kosovë.

Projektuar dhe zhvilluar nga gridcoding.com

AL